Andelsselskabet Hyllingeriis Vandværk

Hyllingeriis 228, 4050 Skibby

Ny bestyrelse


På generalforsamlingen den 20. maj 2023 valgte hele den tidligere bestyrelse at trække sig.

Der er valgt en ny bestyrelse:

Flemming Ipsen, Merete Mortensen, Karsten Ellermann, Henrik Röder og Lars Hecht.


Der pågår en overdragelse af de forskellige ansvarsområder. Det kan tage lidt tid inden vi er endeligt på plads.

Der er monteret en hjertestarter på

Hyllingeriis Vandværk.

HUSK!

At give vandværket skriftlig besked, når din ejendom sælges og får ny ejer eller når du flytter til ny adresse, så vandregningen sendes det rigtige sted hen, da vi ikke får automatisk meddelelse på ændringen.

NB! Alle henvendelser pr. E-mail betragtes som tilladelse til, at vandværket kan bruge afsenders E-mail adresse til fremtidig kommunikation.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen

Velkommen til Hyllingeriis Vandværk