OM OS

Her kan du se bestyrelsen, vedtægter, referat fra seneste generalforsamling seneste årsregnskab, budget for næste år, gældende takstblad og normalregulativet.

VANDVÆRKET

Vandværket er renoveret i 2020 og fremstår i god stand. Vi har 2 boringer, hvor vi henter vort vand. Vi leverer vand til 255 brugere. Vi har et godt ledningsnet. Vandkvaliteten er i top.

REGISTRER DIN MAILADRESSE

Vi har brug for din email. Så kan vi sende informationer direkte til din mailadresse. Du skal blot sende din mailadresse til os på nedenstående link

 
 
 
 

MÅLERAFLÆSNING

Automatisk måleraflæsning. Vi aflæser digitalt alle målere ved årsskiftet.

Vi følger dagligt vores forbrug af vand. Hvis vi oplever større udsving i det daglige forbrug undersøger vi hvor og hvad, der kan være årsagen, så vi kan få stoppet et eventuelt læk så hurtigt som muligt 

Registrer din mailadresse

- ellers pålægges et gebyr

Administrationsomkostningerne stiger voldsomt pr. 1.1.2024.

Registrer din emailadresse - hvis du vil undgå gebyr fra 2025 på kr. 62.50. 

Det har yderligere den fordel, at vi meget hurtigt kan informere dig/jer om forhold, der har betydning for dig.

Husk adresseændring

GIv besked hvis du skifter opkrævningsadresse - det sker ikke automatisk. Glemmer du det, er det forbundet med ekstra gebyrer.

Skriv til info@hyllingeriisvand.dk

Tilmeld betaling til Betalingsservice

- ellers pålægges gebyr

Gør det nemt for dig selv. Tilmeld til Betalingsservice, når du skal betale regningen for 2024. Så undgår du gebyr fra 2025

INFORMATION - salg af ejendom

I forbindelse med salg af din ejendom laver vi IKKE slutopgørelse. Det betyder, at afregning af vand skal ske over refusionsopgørelsen.