Orientering 01.februar2020

Orienteringen kan ses og udskrives via dette link:

https://drive.google.com/file/d/1OjxMf5mSBsn5ws591EIKb73WjegeBzrq/view

 

Hyllingeriis vandværk

Orientering fra bestyrelsen

Så har bestyrelse haft møde den 1. feb. 2020

Økonomien går det godt med. Vi har brugt nogle penge. Men vi har 474.298 kr. tilbage på konti.

Næsten alle, der har fået rykkere, har betalt deres vandregning. Kun 1 vil ikke betale. Bestyrelsen håber at det i årene fremover ikke bliver nødvendigt med alle de rykkere vi sender ud.

Alt går fint med driften. Der har kun været et lille driftstop, men det var annonceret på skiltet ved indkørslen til området. Grunden til stoppet var at værkets el-installation skulle sikres mod lynnedslag ol.

Vi er ikke nået længere med at få efterset vores boringer. Grunden er den, at vi vil have flere firmaer der skal se på det og give en vurdering og tilbud på det.  Dette er i fuld gang

Vores vand er stadig meget fint. Der er fra det offentlige pålagt os mange flere målinger på vandet. Det vil koste flere penge i fremtiden. Det vil kunne ses i budgettet vi fremlægger på generalforsamlingen.

Alt er næsten klar til generalforsamlingen. Bestyrelsen er spændt på hvordan det går med at den bliver afholdt samme dag som grundejerforeningens. Vi skal have fundet en (ung), der stiller op som suppleant til bestyrelsen.

Den 2. marts skal bestyrelsen på kursus, der er arrangeret af Danske Vandværker. Det handler om sammenlægning af vandværker. Vi i bestyrelsen er meget spændt på at hører om dette

Men alt i alt går det godt med både driften og økonomien.

     God Sommer

Hilsen Bestyrelsen

| Svar

Nyeste kommentarer

11.05 | 09:37

Referat af bestyrelses møde, bedes fremsendt ved fremkomst!