Bestyrelsesmøde d. 30. marts 2019

Referatet kan ses og udskrives via dette link:

https://drive.google.com/file/d/1l0iSfD9d_dKfGHm9vvCXf1Zf1ic4HOHl/view 

Andelsselskabet Hyllingeriis Vandværk.

Referat af bestyrelsesmødet den 30. marts 2019 kl. 10. Stubbevej 23.

Til møde var: Dan, Michael, Inger, Poul Henning og Benny

Afbud: Jan  

Dagsorden:

1) Godkendelse af sidste mødereferat.

2) Kassereren.

3) Generalforsamling.

4) Bordet rundt.

5) Næste møde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Ingen bemærkninger

2) Kassereren.

Michael: oplyste at foreningen for tiden råder over ca. 420.000 kr. i kontante midler. Det fremgår af den fine års- rapport og regnskab fra Vandværkernes Edb Service. Regnskabet er godkendt af Revisor, som syntes det var et meget fint regnskab.

En samlet bestyrelse har godkendt og underskrevet Årsrapporten

Vandværkernes edb service har for et stykke siden spurgt os, hvad er grunden til at i opkræver statsafgiften med tilbagevirkende kraft. Det vil komme til at koste værket (de andre forbruger) penge, hvis der er en der løber fra regningen. Ja det er også mange penge værket lægger ud for statsafgiften. De fleste andre værker opkræver pengene til staten a conto.

Bestyrelsen snakkede meget frem og tilbage om denne sag. Vi havde også været i kontakt pr mail, men i mailskriveriet var alle ikke helt enige.

Efter megen snak, blev vi enige om at opkræve a conto statsafgifter fra 2020. Vi indfaser a conto betalingen over 2år, henholdsvis statsafgiften i 2020 og a conto forbrug i 2021. Således vil a conto opkrævningen være fuld indfaset i 2021.

Der har et par gange været vrøvl med måleraflæsning og højt forbrug, problemet har været løst i næsten alle tilfælde til alle parters tilfredshed.  I sådanne sager mener en enig bestyrelse at problemet klares mellem Forbrugeren /Bestyrelse uden indblanding af andre.

Inger: Oplyste at der er hjemkøbt 5 nye vandmålere, de er lagt på lager.

Michael: Hvis der er nogle, der har køresedler og skal have penge, så er det nu.

3) Generalforsamling.

Der skal vælges nogle bestyrelses medlemmer

Poul Henning: Villig til genvalg

Dan: Villig til genvalg

Inger: Genopstiller ikke

Aksel: Fra nr. 97 er villig til at stille op til bestyrelsen

Suppleant

Jan: Genopstiller ikke.

Inger: Er villig til at stille op som suppleant

Revisor

John: Villig til genvalg

Revisorsuppleant

Anita: Villig til genvalg

Michael: Henter nøgle til sal.

Benny: Køber øl og vand. Regner med 30 personer

Inger: Husker stemmesedlerne.

Inger: Trykker nogle kort. Dem Benny har fremstillet omkring den ny 300 meter grænse mod sprøjtning mod pesticider.

Der er indkommet en forespørgsel fra en andelshaver, som skal behandles på generalforsamlingen.

4) Bordet rundt.

Benny: Stadig, når jeg får en forespørgsel om vores rørledninger fra LER, er det Jan, der tegner os. Er det ikke muligt at lave det om?

Dan: Jeg snakker med LER og prøver at få det ændret

Inger: Jeg har snakket med advokat omkring, det vi snakkede om sidst, at prøve at sætte et hus på tvangsaktion, hvis de ikke vil betale deres vandregning. Advokatens råd ”Gør det ikke, der er meget lille chance for at i får jeres penge”. Bestyrelsen er enig om, at vi ikke gør noget på nuværende tidspunkt.

Benny: På sidste møde blev vi enige om at jeg skulle få en vandmåler opsat, så det vand, der recirkuleres, bliver målt. Jeg har set på en måler, der kan resættes, det vil hjælpe arbejdsgangen. Men den koster ca.1000 kr. mere end en alm. måler. Bestyrelsen var enig om, at Benny købte den måler, der kan resættes

5) Næste møde

Mandag den 1. april mødes Inger, Michael og Benny for at strikke en beretning sammen kl. 19 Stubbevej 23.

Efter generalforsamlingen aftales et nyt møde, hvor bestyrelsen skal konstituerer sig.

Efter lidt god mad og drikke. Sluttede mødet kl.13.30.

 

Benny Bøje

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.11 | 16:27

Hej Hyllingeriis Vandværk. Vi har solgt en ejendom i området og skal høre om I slutafregner med sælger direkte, når vandaflæsning indsendes til jer?

...
04.11 | 12:30

Hej Maria
Det har vi ikke kendskab til. Vi har jo væres eget ledningsnet og er ikke koblet sammen med Østby´s.

Mvh Bestyrelsen

...
03.11 | 21:17

Hej Hyllingeriis vandværk.
Er der også colibakterier i drikkevandet fra Hyllingeriis vandværk som der er i Østbys drikkevand?
Mvh Maria, Hyllingeriis 2.

...
04.03 | 14:21

solgte mit hus Hyllingeriis 122 pr. 1.11.2018. Har meddelt dette til vandværket og i den tro, at vandværket informerede Novafos om dette. Men dette er ikke sket

...
Du kan lide denne side