Bestyrelsesmøde 02. februar 2019

Rerferatet kan ses og udskrives via dette link:

https://drive.google.com/file/d/1sw_TzvjaZyLMxmEQgg-ItscrZGk7WO_z/view

 

Andelsselskabet Hyllingeridis Vandværk.

Referat af bestyrelsesmødet den 2/2 2019 kl.10. Hos Inger & Michael Stubbevej 23

Til møde var: Inger – Michael -- Dan – Poul Henning og Benny  

Dagsorden

1) Formanden orienterer, herunder planlægning af Generalforsamling 2019.  Input til beretning         m.m.

2) Kassereren orienterer, herunder den økonomiske status.

3) Benny orienterer, Herunder tekniske tiltag på værket.

4) Dan orienterer, Herunder måleraflæsning.

5) Poul Henning, orienterer.

6) Fastlæggelse af nyt møde.

 

1) Formanden orienterer.

Inger: har snakket med Allan Kirkestrup (ham vi vil bruge som dirigent) han kunne ikke lørdag den 6. april. Men den 7. kunne han godt. Kantinen i Skuldelevhallen kunne vi også få den 7. april. Så bestyrelsen blev enige om at Generalforsamlingen 2019 skal holdes den 7. april kl. 10.

Inger: har bedt Susanne (Poul Hennings frue) være referent. Så har Benny mere tid til at være med i generalforsamlingen.

Vi skal have valgt en ny suppleant til bestyrelsen. Inden udsendelsen af indkaldelsen og regnskab (første halvdel af marts) prøver bestyrelsen at finde en person. Bestyrelsen var enig om at vi skal prøve at finde en person, som bor i området hele året, er af yngre årgang, og har lidt interesse for vandværksdrift.

Bestyrelsen fik god snak omkring input til beretningen. Her kom ting frem. Orientering om det arbejde der er gjort i området omkring sektionsstophanerne. Vi har fået et nyt firma (Dons) til at tage vandprøver, da det firma vi havde, ikke kunne opfylde de nye krav der er kommet omkring vandprøvetagning. Der skal også orienteres om det nye om den nye lov der er kommet (BNBO) det vil komme til at koste hver forbruger omkring 8 – 10 kr.. der kommer giftsprøjtnings forbud i en radius af 300 m. fra boringerne. Michael: snakker med kommunen om hvor og hvordan pengene bliver opkrævet. Benny: laver en tegning, for at se hvor langt de 300 m når ud i området.

Der er kommet et forslag til generalforsamlingen, fra andelshaver i nr. 29. om orientering fra bestyrelsen omkring vandspild og registrering af dette.

2) Kassereren orienterer.

Michael: oplyste at foreningen for tiden råder over flg. midler.

Foreningskonto 312………………….170.880,97 kr.

Pluskonto 377………………………….. 87.559,62 kr.

Foreningskonto 695………………….159.837,11 kr.

I alt                                                     418.317,70 kr.

Takstbladet Michael: kommunen har sagt at tilslutningsafgiften skal deles op i 3 grupper. Michael: tager en snak med Louise fra kommunen omkring dette.

Inger og Michael: har taget en alvorlig snak med El. firmaet. Omkring termofotograferingen af værkets el. installationer. Regning var urimelig, og dokumenter manglede. Vi har fået afslag i prisen og fået dokumenter. Der er i øvrigt ingen lovkrav om at vi skal have termofotograferingen. Det er for drift sikkerheden alene.

Budgettet for 2020, Michael: klare dette, herunder undersøger om det lovgivningsmæssige omkring pesticider, hvad det koster.

Herefter snakkede Bestyrelsen om de andelshaver der skylder os penge. Bestyrelsen overvejer at  begære tvangsaktion på de ejendomme.

3) Benny orienterer.

Benny: Da jeg Til nytår af Inger blev bedt om at aflæse og indsende til kommunen, hvor meget vand vi har ind-pumpet i 2018, fandt jeg ud af at de tal vi har indberettet til kommunen i de foregående år, var årets udpumpede. (det stod på sedlen fra kommunen). Det bør vi lave om. Det kan nemt gøres hvis vi får sat en måler på røret der går fra udpumpningspumper til filter (bruges til at holde nitrit indholdet i vanden under den lovmæssige grænse) hvis vi har den måler er det bare at fratrække dennes tal fra tallene på det ind-pumpede vand. Efter lidt snak, blev Bestyrelsen enige om at Benny: kunne sætte dette i gang.

Benny: Jeg har før snakket om en Nitrit måler indsat på samme rør som måleren vi lige blev enige om. Men på en udstilling i Roskilde, fandt jeg ud af at en sådan måler vil koste 110.000 kr., så den tanke har jeg skrinlagt.

På udstillingen fandt jeg også frem til en smart måde at behandle forespørgsler til os i LER. Men det var også meget dyrt. Det har jeg også skrinlagt. Vi gør det på samme måde som vi plejer. Dan er i øvrigt blevet foreningens kontaktmand i stedet for Jan Dan: kontakter LER.

Benny: Trend styringen på værket Firmaet vi har brugt er lukket. Lars Roedh som vi har brugt indtil nu, er startet i firmaet El.Con Tlf.27667010 ved personlig kontakter det Lars Roedh der kontaktes tlf.25602311.

4) Dan orienterer.

Dan: har læst, at vi skal have en skriftlig plan omkring vores vandmålerpolitik (dem hos forbrugerne). Bestyrelsen blev enige om at tage det op senere, og prøve at få noget input fra Danske Vandværker.

Dan: Jeg har fundet ud af at det er en god ide` at kører e tur for at aflæse ca. 4 uger før aflæsningen til nytår, så er det mere nøjagtigt, og jeg får det hele med. Jeg er i øvrigt meget glad for de magnetskilte vi har fået. Det gør mig og kunderne mere trygge.

Dan: Når vi engang skal have skiftet målere, er der nogle stæder vil skal have en ny type, med kraftigere sendestyrke. Det er dem der konstant står under vand.

Dan: oplyste at vores ledningstab i 2017 = 1,09% i 2018=1,04%. Forbrug af i 2018 var 18% højere end 2017. Bestyrelsen var tilfredse med disse resultater.

Dan: oplyste at han i februar vil køre en måleraflæsningstur.

5) Poul Henning.

Poul Henning: Jeg har ikke noget at sige, jeg er ikke så meget inde i vandværksdrift endnu.

Benny: Når sommeren kommer, lover jeg dig at tage dig med på værket, og give al den viden jeg har om dette videre til dig. Bestyrelsen har i øvrigt bestemt at VVSeren Marko også skal lære om værket. Det bliver nok samtidig hvis det lader sig gøre. 

6) Fastlæggelse næste møde

Næste møde den 30. marts 2019. kl. 10 Stubbevej 23. Ledsager med. 3 stk. mad efter mødet.

Til slut en lille husker fra Formand og Kassereren. Husk når i, er ude at kører ture for Hyllingeriis Vandværk. Skriv kørerpenge på. Det er i meget dårlige til.

Møde slut kl 12.15                                                                                                Benny Bøje.                                                                                                         

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.11 | 16:27

Hej Hyllingeriis Vandværk. Vi har solgt en ejendom i området og skal høre om I slutafregner med sælger direkte, når vandaflæsning indsendes til jer?

...
04.11 | 12:30

Hej Maria
Det har vi ikke kendskab til. Vi har jo væres eget ledningsnet og er ikke koblet sammen med Østby´s.

Mvh Bestyrelsen

...
03.11 | 21:17

Hej Hyllingeriis vandværk.
Er der også colibakterier i drikkevandet fra Hyllingeriis vandværk som der er i Østbys drikkevand?
Mvh Maria, Hyllingeriis 2.

...
04.03 | 14:21

solgte mit hus Hyllingeriis 122 pr. 1.11.2018. Har meddelt dette til vandværket og i den tro, at vandværket informerede Novafos om dette. Men dette er ikke sket

...
Du kan lide denne side