Bestyrelsesmøde d. 24. marts 2018

Referatet kan ses og udskrives via dette link:

https://drive.google.com/file/d/1tvrhww4zDVWyEocMQS_sT_w0s_rzioxg/view

Andelsselskabet Hyllingeriis V
Referat af bestyrelsesmødet den 24. marts 2018. kl.10 Hos Jan Hyllingeriis 7
Til møde var: Jan, Michael og Benny
Afbud: Inger og Dan
Dagsorden
1) Generalforsamlingen den 5. maj.
2) Eventuelt
3) Næste møde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Generalforsamlingen den 5. maj.
a) Skuldelevshallen`s Cafe er bestilt. Michael har koden til døren(ingen nøgle) Michael kontrollere i god tid inden Generalforsamlingen om det er den rigtige kode.
b) Indkaldelsen (både den ordinære og den ekstraordinær) er kommet ud til andelshaverne.
c) Allan Kirkestrup har igen i år sagt ja til at stille op som dirigent.
d) Benny har i årets løb skrevet nogle sider om hvad bestyrelsen har fået tiden til at gå med i vandværkssammenhæng. Jan fik siderne han vil bruge dem når han fremlægger bestyrelsens beretning.
e) Der er ikke kommet forslag fra andelshaverne, der er kun de forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring.
f) Jan køber øl og vand.
g) Inger tager stemmesedler med, hvis hun har dem.
h) Michael tager en afkrydsningsliste med. Benny afkrydser andelshaverne når de kommer..
2) Eventuelt
Michael: oplyste at vi på værket var gået over til Fibia som udbyder på nettet, det vil spare os for mange penge i fremtiden.Benny: da Fibia blev installeret viste det sig at den gamle PC (vi havde lånt) ikke kunne mere. Inger har købt en ny og den er installeret og klar til brug for dem der har koden.V i snakkede et stykke tid om de nye krav der er kommet til os omkring vandprøver og analyser, kravene til os er blevet noget større, og det kan ikke undgå at blive dyre i fremtiden.

Det samme gælder de krav der er kommet til det personale der skal arbejde på installationerne. Det gælder os selv, og ikke mindst folk vi køber udefra til at rode med vores anlæg.
Vi var enige om at disse 2 krav måtte vi i fremtiden lægge et stykke arbejde i og få skabt nogle faste regler, som skal overholde af alle, der har med vores vandværk at gøre.
Vandværket har modtaget et Brev fra Grundejerforeningen Fjordparken, med en opkrævning på 1650 kr. til dækning af kontingent. Da vi aldrig før har fået det, syntes vi det lyder lidt underligt. Derfor vil Michael skrive til dem og sige vi ikke betaler.
3) Næste møde
Bliver aftalt inden vi skilles efter Generalforsamlingen.
Mødet slut kl 12.05
Benny Bøje.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 14:21

solgte mit hus Hyllingeriis 122 pr. 1.11.2018. Har meddelt dette til vandværket og i den tro, at vandværket informerede Novafos om dette. Men dette er ikke sket

...
13.12 | 15:20
Årsaflæsning af vand har modtaget 3
24.08 | 17:16
Hyllingeriis Vand har modtaget 10
25.12 | 15:47
Referat 24-03-2018 har modtaget 1
Du kan lide denne side