Referat d. 24. september 2017

Referatet kan ses og udskrives via dette link:

https://drive.google.com/file/d/0B45DNkiCpL_JNlJCbTB1SktUMmtSZk5wb1diZUREYWxESEI0/view

Andelsselskabet Hyllingeriis Vandværk.


Referat af bestyrelsesmødet den 24. sep. 2017 kl. 10.00 . På Værket.

Til møde var: Inger, Michael, Dan og Benny. (Jytte med kage og kaffe)

Afbud: Jan og Poul Henning

Dagsorden.

1) Kommunebesøg den 6.sept.

2) Vandprøver.

3) Værkets drift.

4) Eventuelt.
_____________________________________________________________________________
1) Kommunebesøg den 6.sept.

Inger og Benny modtog Danny Mikkelsen og Louise fra kommunen.

Efter en grundig gennemgang fandt de frem til, at vi skal have bragt nogle ting i orden. Det er de 10 punkter som følger:

 1) Rottesikring af de to afløb i gulvet på værket. Tommy Jensen er bestilt til at se på det, han kommer torsdag den 28. sept.

2) Tilbageløbssikring af de to afløb i gulvet på værket. Tommy Jensen er bestilt til at se på det, han kommer torsdag den 28. sept.

 3) Affugtning af rummet er ikke tilstrækkelig, da kondensvandet drypper på gulvet fra beholder og pumper. Benny har kikket lidt på nettet omkring dette problem, hvilket har resulteret i, at der er bestilt en tekniker fra ”Anderberg”, som vil komme med et løsningsforslag. Bestyrelsen har besluttet, at bruge ca. til 20.000 kr. på sagen.

 4) Flytning af mærkeplade til prøvehaneafgang fra værket. Er udført.

 5) Lukning af udluftninger fra boringsbrønde, med insektnet. Er udført.

 6) Brøndnummering på de 2 boringer. Er udført7) Pejlehullet i brønde gøres klar til pejling. Afventer beslutning.

 7) Pejlehullet i brønde gøres klar til pejling. Afventer beslutning.

 8) Pejlehul flyttes eventuelt til overfladen, så der kan måles oppe fra. Afventer beslutning.

 9) Pejlehullets placering udmåles med GPS af landmåler. Når krav herom kommer.

10) Gul/sort stribe på gulv på værket (hygiejnezone) Plastovertræk til fodtøj. Er udført.

Danny Mikkelsen fra kommunen sender os et referat fra deres tilsynsbesøg. Endnu ikke modtaget.

Inger og Benny lovede at melde tilbage til Danny, når tilsynets bemærkninger er udbedret.

2) Vandprøver.

Alle i bestyrelsen er meget glade for, at der ikke er målt pesticider i vores drikkevand. Det samme gælder for kimtallet målt til 4 ved den seneste analyse. Sulfittal er også under grænseværdien.

3) Værkets drift.

Benny: Der er foretaget nogle få programændringer i vores TREND styring. 1) En tæller er sat ind, når der bagskylles i filteret. 2) Når filteret har kørt i 10 dage bagskylles der og der skiftes om på boringerne.

4) Eventuelt.

Inger/Michael: I nr. 190 er målerbrønddækslet knust. Benny renser op og sætter et nyt dæksel på. Inger sender en regning på dækslet til grundejeren (550 kr.)

Inger: Under tilsynsbesøget drøftede vi med Danny, om vi fremover stadig er forpligtet til at have brandhaner ude på ledningsnettet. Hvis vi ønsker at sløjfe dem, skal vi sende en forespørgsel til kommunen. Herfra tager de kontakt til beredskabet om vores forespørgsel. I den forbindelse var Bestyrelsen en tur oppe ved nr. 205. Her står noget der ligner en brandhane, den skal fjernes. Den videre beslutning udestår.

Bestyrelsen: Drøftede vandmålerene ved nr. 187-188, da Dan har vanskeligt ved at fjernaflæse dem. Kan løses med en antenne, der forstærker signalet fra måleren. Det blev beslutte at Dan indkøber antennen og monterer den på måleren i nr. 188. Målerbrønden til nr. 187 ligger under belægningen i carporten. Den skal blotlægges, så vi får adgang til den.

Inger/Michael: Det har været meget vanskeligt og tidskrævende at få aflyst det tinglyste pant i nr. 209. Det er nu endeligt lykkedes med adv. John Janzens´ mellemkomst. Retten i Hobro havde smidt alle de tilsendte org. dokumenter væk, så de måtte genskabes for at John kunne arbejde med vores sag.

Benny: Der er flere der i den forløbende tid har bedt om oplysninger på vores ledningsnet, blandt andet Fibria (det er dem der graver fibernettet til os) . Michael har fået fremstillet nogle fine tegninger og fået lagt tegningerne til os digitalt.

Benny: Når Tommy kommer på torsdag, hvis han skal grave, skal jeg så få gravet op mellem husene. Så vi kan få lagt de rør vi tidligere har talt om til WC og Håndvask i det lille hus. Bestyrelsen: var enige om at vente med dette til senere. Hvis der skulle graves ved røret skal der sætte gren af, som vi kan bruge senere.

Bestyrelsen: Blev enige om, at købe 4 magnetskilte til at sætte på vores biler, hvor der står Hyllingeriis Vandværk, Driftstilsyn og vores CVR nr. Dan: køber dem ind.

Bestyrelsen: Drøftede at vores webmaster Bent Hermanns gør et fint stykke arbejde og altid er klar med opdateringer, når vi beder om det – og det skal have en stor tak for.

Møde slut kl. 12.30

Benny Bøje

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 14:21

solgte mit hus Hyllingeriis 122 pr. 1.11.2018. Har meddelt dette til vandværket og i den tro, at vandværket informerede Novafos om dette. Men dette er ikke sket

...
13.12 | 15:20
Årsaflæsning af vand har modtaget 3
24.08 | 17:16
Hyllingeriis Vand har modtaget 10
25.12 | 15:47
Referat 24-03-2018 har modtaget 1
Du kan lide denne side