Bestyrelsesmøde d. 17. september 2018

Referatet kan læses og udskrives via dette link:

https://drive.google.com/file/d/1sw_TzvjaZyLMxmEQgg-ItscrZGk7WO_z/view

 

Andelsselskabet Hyllingeriis Vandværk.

Referat af bestyrelsesmødet den 17/9 - 2018 kl.19. Hos Jan Hyllingeriis 5.  

Til møde var: Inger – Michael – Jan -  Dan – Poul Henning og Benny  

Dagsorden

1) Drift m.m. på værket.

2) Kassereren.

3) Forsikringer.

4) Konstituering af Bestyrelsen.

5) Eventuelt.

1)      Drift m.m. på værket.

Benny: I sommer under tørken, har forbruget af vand pr. døgn nogle gange været over 60 M3 i døgnet. Det er 3 x mere end gennemsnitforbruget. Men der har ikke været tegn på at værket ikke kan leverer den mængde. Men vi kan nok ikke komme meget over.

Dan: jeg har flere gange under tørken, været i boringerne for at pejle. Her har der heller ikke været problemer med vandhøjden.

Inger: Vi er fra Kommunen blevet bedt om at pejle boringerne 1 gang om ugen under tørken. Det har vi meddelt at vi ikke gør (Dan har dog gjort det flere gange end han plejer)

Benny: Inger og jeg har haft møde med Tommy Jensen Hornsherred Entreprenørservise, vi har sat ham i gang med at ordne omkring sektionsstophanerne (lægge fliser og udskifte de dæksler der er gået i stykker). Samtidig skal han sørge for at Kolby VVS masserer og kontrollerer sektionsstophanerne.   Tommy skal også jævne plænen og så græs på det område hvor den ny kloak blev etableret i foråret.

Benny: Der er hjemkøbt og fremstillet filter til den ny affugter på værket (der er nok til mange år)

Dan: det har hjulpet meget på renligheden på værket efter vi har fået den nye affugter. Der er ikke længere kondensvand på gulvet

2) Kassereren.

Inger: Oplyste, at foreningens midler for tiden er    Bankkonto 247492,67 kr.

                                                                              Pluskonto     86032,47 kr.

                                                                               FIK konto      140.000 kr.

Der er i sommerens løb flere måler der er pillet af p.ga. manglende betaling. Der er også nogle målere der er sat på igen, efter folk har betalt.

Inger: Silhorko, som har lavet eftersyn på værket i sommer, har jeg haft uoverensstemmelser med, de havde taget penge for noget de ikke har udført. Men det er bragt i orden nu. Håber ikke de laver fejlen igen.

3) Forsikringer.

Dan: har været på kursus, der handlede om ledelse i en bestyrelse m.m. Der var blevet snakket meget om forsikringsansvar. Så Dan vil gerne vide hvordan vi er forsikret.

Michael: foreslog at vi søgte oplysninger om vores forsikringer i Danske Vandværker, det er igennem dem vi er forsikret.

Jan: Påtog sig opgaven, at snakke med danske vandværker hvordan det ser ud med vores forsikringer.

4) Konstituering af Bestyrelsen.

Jan fortalte, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen og formandsposten. Da hans ejendom er sat til salg og flytter til Sverige. Suppleanten Poul Henning er nu trådt ind i bestyrelsen. Jan fortsætter som suppleant indtil fraflytningen.

Bestyrelsen har derfor konstitueret sig således.

Inger:                                 Formand

Michael:                             Kasserer

Dan:                                    Bestyrelsesmedlem(aflæsning af målere og pejling af brønde)

Poul Henning                     Bestyrelsesmedlem 

Benny:                                Bestyrelsesmedlem (Sekretær og pasning af Vandværk og ledningsnet)

5) Eventuelt

Inger: Benny og jeg skal til møde i vandrådet den 4. oktober.

Michael: er blevet kontaktet af Sønderby Vandværk (formand Steen). Det handlede om at han havde hørt om vores Beredskabsplan, som vi har udarbejdet og er færdig. Michael har sendt ham en kopi, så de kan rette den til, så den passer til dem.

Der skal holdes Julefrokost hos Inger og Michael den 8. eller 24. november 2018. i skrivende stund  er der ikke enighed om det. Men Inger (formand) giver alle besked om den endelige dato.

Mødet slut kl. 20.15

Benny Bøje

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 14:21

solgte mit hus Hyllingeriis 122 pr. 1.11.2018. Har meddelt dette til vandværket og i den tro, at vandværket informerede Novafos om dette. Men dette er ikke sket

...
13.12 | 15:20
Årsaflæsning af vand har modtaget 3
24.08 | 17:16
Hyllingeriis Vand har modtaget 10
25.12 | 15:47
Referat 24-03-2018 har modtaget 1
Du kan lide denne side